BLIK - jak żyć bez karty? | pogotowiekartowe.pl

BLIK - jak żyć bez karty?

BLIK – polski system płatności mobilnych.

System płatności mobilnych BLIK umożliwia użytkownikom smartfonów dokonywanie płatności w sklepach i punktach usługowych, wypłacanie gotówki w bankomatach oraz dokonywanie płatności w internecie. Płatności mobilne są realizowane przez Polski Standard Płatności Sp. z o.o., której udziałowcami są banki: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, mBank oraz PKO Bank Polski. Obsługę operacyjną mobilnego systemu prowadzi Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Z systemu BLIK mogą korzystać tylko klienci bankowości mobilnej jednego z banków uczestniczących w systemie[1]. Użytkownik może korzystać z systemu BLIK, będąc klientem i korzystając z aplikacji mobilnych więcej niż jednego banku partnerskiego. Transakcja w systemie płatności mobilnych BLIK jest realizowana między klientem posiadającym aktywną aplikację mobilną wydaną przez bank a akceptantem (sklepem, punktem usługowym itp.) obsługiwanym przez agenta rozliczeniowego. Podstawowym mechanizmem identyfikacyjnym w systemie płatności mobilnych BLIK są kody jednorazowe. Kody te generowane są przez system Polskiego Standardu Płatności na żądanie banku. Kod jest unikalną kombinacją sześciu cyfr w przedziale 0–9 i jest ważny jedynie przez 2 minuty. Po tym czasie klient może wygenerować kolejny kod.

Model autoryzacji opartej o kod przebiega następująco:

Cała operacja nie trwa dłużej niż kilkadziesiąt sekund.* źródło Wikipedia

Zobacz jak BLIK działa w praktyce: